Dwalen danwel Wandel    


Samen met Ineke wandelde ik in 2012 van ons huis in Amersfoort in vier maanden naar Rome. We hielden onderweg wekelijks een verslag bij op wordpress. Na afloop schreef ik een verslag in boekvorm van onze ervaringen ( , leren dat het altijd goed komt, 2013). Later maakte ik een routeboekje van het deel van de route dat gaat over de Povlakte ( , weg over de dijken, 2014). U vindt op de betreffende pagina meer informatie over het routeboekje. In de loop van 2014 heb ik een aanvulling op het routeboekje gemaakt door de vier voorafgaande wandeldagen te beschrijven in een PDF. In de periode daarna ondernam ik een zoektocht naar gegevens over mijn in 1967 overleden vader. Daarover verscheen begin 2015 een verslag in romanvorm bij Uitgeverij Free Musketeers: .

Wij wonen vanaf midden 2015 deels in Abuja, de hoofdstad van Nigeria. Ineke's taak daar is het plaatsen van laboratorium-machines die sneller en beter kunnen vaststellen of er sprake is van TB en of er sprake is van resistentie tegen bepaalde medicijnen. Dat zou er toe moeten leiden dat TB eerder wordt ontdekt en dat patienten sneller de juiste behandeling krijgen. Ik heb in de loop van 2016 meegewerkt aan een onderzoek in 18 ziekenhuizen om na te gaan of die verbeteringen daadwerkelijk optreden. Vanaf oktober 2015 schrijf ik af en toe een , onder meer over wat me zo opvalt in Nigeria. Aan het einde van de zomer van 2017 sluiten we onze periode in Nigeria af. Ik werk ondertussen aan een verslag van onze tijd in Uganda (1995-2004) en aan een project over de geschiedenis van .

Naar boven

E-mail: info@albert-beekes.nl

Copyright © 2013 - 2017 rafikisoft - All rights reserved.